TAAT Technologie Cyfrowe

Nietypowe znaki w Ubuntu (rozszerzona klawiatura, znaki narodowe, cudzysłowy, poprawna interpunkcja)

Wpisywanie znaków Unicode w Ubuntu

Naciśnij shift+ctrl+u (pojawi się podkreślone u), a następnie wpisz kod Unicode znaku, który chcesz wstawić, zakończyć spacją lub enterem.

Listę kodów znaków można znaleźć np. na: utf8-chartable.de

Uwaga: przy wpisywaniu kodu możesz pominąć początkowe zera.

Przykłady:

Więcej o poprawnej interpunkcji w języku polskim: taat.pl/artykuly/interpunkcja

Klawisz Compose

Klawisz compose pozwala na wpisywanie znaków za pomocą sekwencji (kompozycji) klawiszy, np.

Należy zaznaczyć że nie jest to kombinacja klawiszy, tylko sekwencja (klawisz compose nie musi być trzymany podczas naciskania kolejnych)

Domyślnie w Ubuntu klawisz compose jest wyłączony. Można go włączyć w ustawieniach klawiatury i wybrać pod którym klawiszem ma być dostępny (polecam prawy ctrl).