TAAT Technologie Cyfrowe

Rozszerzenia znanych typów plików

Jednym z najczęściej utrudniających życie patentów stosowanych jako domyślne w MS  Windows jest ukrywanie rozszerzeń dla „znanych” typów plików. Cokolwiek znaczy „znany” typ pliku, efekt jest taki, że jeśli użytkownik nie wyłączy tej opcji, widzi tylko nazwę pliku bez jego rozszerzenia.

Efekt jest taki, że zamiast widzieć np. pliki o nazwach firefox.bmpfirefox.jpg użytkownik widzi dwa pliki o tej samej nazwie: firefox, bez rozszerzenia. Nie można wtedy zmienić rozszerzenia pliku. Trudno też wtedy rozpoznać jaki jest format pliku. Pliki można rozróżnić jedynie po ikonie, pod warunkiem, że ikony są wystarczająco różne i zna się je na pamięć. Taka sytuacja rzadko ma miejsce, więc dużo prościej wyłączyć tą „pomocną” funkcję i włączyć na stałe pokazywanie rozszerzeń dla wszystkich plików.

Jak w Windows XP włączyć wyświetlanie całej nazwy pliku (z rozszerzeniem)?

W Windows XP pokazywanie rozszerzeń dla wszystkich plików włącza się następująco:

  1. Otwórz dowolny folder
  2. Z menu wybierz Narzędzia > Opcje folderów…
  3. Wybierz zakładkę Widok
  4. Wyłącz opcję Ukryj rozszerzenia znanych typów plików
  5. Przy okazji możesz też pozmieniać inne opcje, które wydają Ci się potrzebne
  6. Zatwierdź ustawienia klikając OK
Screenshot: rozszerzenia znanych typów plików

I to wszystko. Nazwy wszystkich plików powinny być teraz kompletne.

Słowniczek