TAAT Technologie Cyfrowe

Zdjęcia do wykorzystania na www

Czytając ten artykuł, dowiesz się, z których serwisów internetowych udostępniających obrazy (fotografie), warto korzystać; które są zupełnie darmowe, a które płatne.

Musisz również być świadom tego, jakie masz prawa – i co ważniejsze – obowiązki pojawiające się w momencie pobierania fotografii, wykorzystania jej do własnej strony internetowej lub w innych celach.

Spis treści

Skąd mogę wziąć zdjęcia do mojej strony?

Darmowe źródła zdjęć

W Internecie można znaleźć sporo zdjęć bez żadnych opłat. Zwykle ustępują jakością serwisom komercyjnym, ale przy ograniczonym budżecie projektu, źródła darmowe mogą być ratunkiem. Trzeba jednak pamiętać o tym, że w takim przypadku najważniejsze są prawa do wykorzystania takiego pliku.

Inne darmowe serwisy ze zdjęciami

Komercyjne, płatne bazy zdjęć

Komercyjne bazy zdjęć oferują zwykle większy wybór zdjęć. Uiszczenie opłaty za zdjęcie wiąże się z uzyskaniem licencji na wykorzystanie zakupionego w ten sposób zdjęcia. Szczegóły licencji określa zwykle regulamin serwisu.

Regulaminy zwykle dopuszczają jednokrotną publikację fotografii, bez wyłączności (inne osoby mogą też kupić to zdjęcie i wykorzystać na swoje potrzeby). Niektóre serwisy oferują zakup na wyłączność, pociągający za sobą znacznie większe koszty.

Chcąc pobrać zdjęcie z płatnego serwisu, należy wykupić odpowiednią ilość kredytów, możliwą do wykorzystania w całości przez wpłacającego. Każde zdjęcie ma narzuconą liczbę kredytów (swego rodzaju cena), za jaką można nabyć zdjęcie. „Cena” jest uzależniona także od rozmiaru (rozdzielczości) obrazu. Nabyte kredyty mają określony termin ważności do ich wykorzystania (najczęściej jest to 1 rok).

Do całkowicie płatnych serwisów należą m.in.:

Zakup zdjęć, w przypadku wszystkich płatnych serwisów:

Część płatnych serwisów oferuje także możliwość pobrania niektórych fotografii za darmo, tzn. jeśli chcesz pobrać fotografię, na której umieszczony jest znak wodny, należy uiścić opłatę, za pozostałe zdjęcia nie trzeba płacić wcale. Warunkiem darmowego pobierania fotografii może być np. obowiązek bezpłatnego założenia konta w serwisie.

W przypadku darmowych zdjęć, możesz pobierać je do woli, jednak Twoim obowiązkiem jest zapoznać  się, zaakceptować i przestrzegać warunków licencji obrazu.

Zasady licencji, jakimi są objęte płatne obrazy, ustanawiane są przez indywidualny serwis. Ważnym jest, abyś zawsze zapoznał i zaakceptował warunki licencjonowania.

Niektóre płatne serwisy umożliwiające również darmowe pobieranie zdjęć:

Prawa autorskie i licencja

Twoim obowiązkiem jest dowiedzieć się, na jakich zasadach możesz wykorzystać czyjąś własność. Musisz wiedzieć, kto jest autorem (autorskie prawa osobiste) i na jakich zasadach (licencji) pozwala wykorzystywać obraz (autorskie prawa majątkowe).

Autorskie prawa osobiste

Autorskie prawa osobiste są „prawami «ojcostwa utworu» i obejmują przede wszystkim prawo autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nigdy nie wygasa i jest, z natury rzeczy, niezbywalne, nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. […] Do osobistych praw autorskich należy także prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania zmian, zniekształceń, przeinaczeń.”

W przypadku, gdy prawa autorskie twórcy zostały naruszone przez jakieś działania, może on żądać zaniechania tych działań.
Twórca może również żądać od osoby, która dopuściła się naruszenia, złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. W przypadku umyślnego naruszenia, sąd może autorowi utworu przyznać odszkodowanie w ramach zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe (z ang. copyright) „to monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu (albo w określonych przypadkach wydawcy lub producenta).
Zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona. Najczęściej będzie to sam twórca lub osoba, która nabyła określone prawa majątkowe, lub na rzecz której ustanowiona została licencja.”)

Licencja

Wszystkie obrazy w serwisach udostępniających zdjęcia objęte są licencją, będącą dokumentem prawnym lub umową, określającą warunki korzystania z danego utworu (obrazu) jako dobra. Właściciel praw autorskich ma prawo wymagać od osób pobierających zdjęcia, posiadania licencji jako warunku użytkowania lub reprodukowania licencjonowanego utworu.
Licencja zyskuje ważność w chwili pobrania pliku ze zdjęciem, natomiast autorskie prawa majątkowe do przedmiotu licencji pozostają wyłączną własnością licencjodawcy.
W przypadku licencji wyłącznej (tzw. exclusive license), osoba kupująca np. zdjęcie, staje się jedynym jego posiadaczem, a sprzedawca zobowiązuje się do rezygnacji z dalszej odsprzedaży danego utworu. Pozostałe rodzaje licencji.

Większość obrazów w Internecie udostępnianych jest na mocy licencji Creative Commons. Przeczytaj więcej na temat CC i jej rodzajów.

Jak płacić za zdjęcia w zagranicznych serwisach?

Aby wykupić abonament (kredyty) umożliwiający nabycie zdjęć, serwisy oferują płatności za pomocą:

Jaką minimalną rozdzielczość powinny mieć zdjęcia na www?

Zdjęcia w internecie prezentowane są w rozdzielczości 72 DPI (takiej samej, jakiej używają programy).
Typowa rozdzielczość monitora to 1024 × 768 pikseli (każdy użytkownik może używać innej). Oznacza to, że zdjęcie o rozmiarze 500 × 400 zajmie ok. jedną czwartą typowego ekranu.

Docelowo, najlepszą jakość mają obrazy o dużym rozmiarze lub wektorowe. Można je bez problemu skalować do rozmiaru jaki potrzebny jest na stronie.

Nawigacja

Ciekawe? Subskrybuj kanał RSS bo będzie więcej!

RSS ?