TAAT Technologie Cyfrowe

Maksymalny czas naświetlania z ręki

Za graniczną wartość czasu naświetlania dla aparatu trzymanego w ręku przyjmuje się odwrotność ogniskowej obiektywu pomnożoną przez 1.6

max = 1/(ogniskowa × 1.6)

Dane