Google Video i YouTube na swojej stronie www

logo GooTube

Za pomocą tego formularza możesz wygenerować kod HTML potrzebny do osadzenia filmu z video.google.com lub YouTube na swojej stronie, tak aby przechodziła test Walidatora W3C.

Dane animacji
Dodatkowe parametry Flash Player'a

Te parametry nie są obowiązkowe. Poniższe ustawienia są wartościami domyślnymi. Znaczenie parametrów i ich wartości znajdziesz przeglądając pomoc na temat parametrów Flash Player'a.

Alternatywna zawartość

W przypadku kiedy animacja nie będzie mogła być wyświetlona, pojawi się element <div> z atrybutem style o poniższej zawartości: