Konwersja kolorów na odcień szarości

Za pomocą tego narzędzia możesz zamienić kolor w postaci HEX (np.FFAA00) na odpowiadający temu kolorowi odcień szarości w postaci HEX

Możesz także za jednym razem zamienić wszystkie kolory w pliku CSS

Pojedynczy kolor
Kod CSS

Uwagi/do zrobienia:

Ikona Poziom Zgodności Podwójne-A,
Wytyczne Dostępności Sieci W3C-WAI 1.0 Ikona Poprawny XHTML 1.0! Ikona Poprawny
CSS!