Usunięcie polskich znaków diakrytycznych

Za pomocą tego narzędzia możesz zamienić polskie znaki diakrytyczne w odpowiadające im litery w kodowaniu ASCII, np. ą=>a, ś=>s itd.

Tekst do konwersji
Ikona Poziom Zgodności Podwójne-A,
Wytyczne Dostępności Sieci W3C-WAI 1.0 Ikona Poprawny XHTML 1.0! Ikona Poprawny
CSS!