Kompresja kodu CSS

Za pomocą tego narzędzia możesz skompresować kod CSS, tak aby mniej zajmował i był trudniejszy do edycji.

Opcje
Kod CSS
Ikona Poziom Zgodności Podwójne-A,
Wytyczne Dostępności Sieci W3C-WAI 1.0 Ikona Poprawny XHTML 1.0! Ikona Poprawny
CSS!