TAAT Technologie Cyfrowe

Kalkulator interlinii

Dane

Informacje

Wielkość interlinii jest zależna od użytego stopnia pisma oraz szerokości kolumny tekstu.

To narzędzie pozwala na wyliczenie wartości prawidłowej interlinii na podstawie szerokości kolumny i stopnia pisma. Stosowanie wyliczonej wartości oczywiście nie jest obligatoryjne, ale stanowi przybliżenie do wartości optymalnej.

wzór na dodatkową interlinię
podzielić szerokość kolumny (wyrażoną w pica) przez stopień pisma (w punktach). Wyniki należy zaokrąglić do liczby całkowitej lub do połowy punktu.
(James Felici Kompletny przewodnik po typografii)