TAAT Technologie Cyfrowe

Google Analytics - filtrowanie własnych wizyt

Własne wejścia na analizowaną stronę www mogą powodować przekłamania w statystykach. By uniknąć takiej sytuacji zablokuj ich rejestrowanie. Możesz to zrobić za pomocą filtrowania:

Filtrowanie za pomocą adresu IP jest możliwe tylko wtedy gdy Twoje IP jest stałe. Jeśli korzystasz z Neostrady lub podobnego łącza, istnieje prawie stu procentowe prawdopodobieństwo, że Twoje IP jest zmienne, tzn. po każdym podłączeniu przydzielane na nowo.

Możesz sprawdzić czy Twoje IP jest stałe czy zmienne za pomocą strony: http://www.ip-adress.com/. W przypadku zmiennego IP pozostaje nam filtrowanie za pomocą innych, niestandardowych parametrów.

USER-AGENT to identyfikator przeglądarki, wartość identyfikująca rodzaj i wersję przeglądarki internetowej. Może zawierać różne informacje, także takie, które wprowadza użytkownik. Fakt ten możesz wykorzystać do dopisania ciągu znaków identyfikujących Twoją przeglądarkę w Google Analytics. Metody zmiany USER-AGENT dla dwóch najpopularniejszych przeglądarek opisane zostały poniżej.

Sposoby zmiany identyfikatora przeglądarki

Mozilla Firefox

Film instruktażowy obrazuje sposób instalacji i zmianę parametru USER-AGENT w przeglądarce Firefox. (Pole TAAT-nazwafirmy Zastąp odpowiednią wartością, ustaloną wcześniej z nami).

Zmiana User Agent

Do zmiany tego parametru konieczne jest pobranie rozszerzenia User Agent Switcher. Po zainstalowaniu dodaj nowy USER-AGENT wraz z ciągiem znaków: TAAT-nazwafirmy. Po zapisaniu i zmianie USER-AGENT na nowy profil, przeglądarka automatycznie odświeży jego wartość. Nową wartość umieść na samym końcu, po wszystkich informacjach zawartych w polu USER-AGENT.

Google Chrome

Kliknij prawym przyciskiem na skrót do przeglądarki Google Chrome i w zakładce „Skrót”, w polu „Element docelowy” dopisać po chrome.exe następującą scieżkę: --user-agent="TAAT-nazwafirmy"