TAAT Technologie Cyfrowe

TAAT’em konwerter

Ten skrypt użytkownika pomaga w konwersji jednostek z piseli na em. Jest pomocny w projektowaniu na siatce, podpowiada wartości dopasowując do siatki.

Jak używać?

Przypisujesz elementowi style CSS tak jak zwykle. Oglądając stronę w przeglądarce uruchamiasz skrypt. Wystarczy kliknąć na dowolnym elemencie, a pojawia się dodatkowy panel z właściwościami elementu w px oraz w em. Ponowne kliknięcie wyłącza panel, kolejne włącza itd.

Przelicza na em na podstawie wartości stopnia pisma elementu nadrzędnego.

Możesz używać jako skrypt Greasemonkey, lub dołączać plik .js jako skrypt diagnostyczny na czas tworzenia strony.

Opisy do poszczególnych wartości pojawiają się po najechaniu myszą (tooltips).

Dodatkowe opcje można ustawić modyfikując zmienne na początku kodu.

Zrzut ekranu

TAAT’em screenshot

Pobierz

Wersja 0.4 beta:

Testy i znane problemy

Testowane w:

ToDo