TAAT Technologie Cyfrowe

Ligatury

Ligatura to znak, który zawiera przynajmniej dwie litery połączone w postaci jednego wspólnego, nowego znaku (jedna ligatura zastępuje dwie litery). Ligatury tworzone są przede wszystkim dla znaków których rysunek koliduje po zestawieniu ze sobą. latego ligatury są elementem charakterystycznym każdego z języków, ponieważ każdy język ma inne pary znaków, które najczęściej występują obok siebie.

Ligatury mają długą tradycję w piśmiennictwie, ale współcześnie ich użycie jest domeną tekstów na bardzo wysokim poziomie edytorskim. Ich użycie w internecie związane jest z ograniczeniami, jakie narzucają przeglądarki (nie wszystkie wspierają Unicode w pełni) oraz ograniczoną liczbą fontów.

Zestawienie ligatur w krojach dla stron internetowych

Zestawienie ligatur w Unicode
połączenieligaturakody UTF-8encja HTML
Et&U+0026&
ssßU+00DFß
AEÆU+00E6Æ
aeæU+00C6æ
OEŒU+0152Œ
oeœU+0153œ
oeɶU+276ɶ
IJIJU+132IJ
ijijU+133ij
NgŊU+014AŊ
ngŋU+014Bŋ
Hv (Hw)ǶU+01F6Ƕ
hv (hw)ƕU+0195ƕ
DŽU+01C4DŽ
DžU+01C5Dž
džU+01C6dž
ɮU+026Eɮ
ʤU+02A4ʤ
ʥU+02A5ʥ
tsʦU+02A6ʦ
ʧU+02A7ʧ
ʨU+02A8ʨ
ʩU+02A9ʩ
lsʪU+02AAʪ
lzʫU+02ABʫ
wwʬU+02ACʬ
ueU+1D6Bʬ
ueU+1D6B
ffU+FB00
fiU+FB01
flU+FB02
ffiU+FB03
fflU+FB04
ſtU+FB05
stU+FB06

Przykłady