TAAT Technologie Cyfrowe

Multimedialność typografii internetowej

Naturalnie, multimedialność typografii internetowej jest analogiczna do multimedialności internetu. Z założenia strony internetowe zawierają przede wszystkim tekst. Potrzeby wymuszają także osadzanie w stronach grafiki rastrowej, wektorowej, wzorów matematycznych, animacji i filmów, a także dedykowanych aplikacji. Mnogość tych elementów, różnorodność ich formatów i rozbieżności w ich obsłudze przez przeglądarki przysparzają projektantom nie lada problemów.

Ale multimedialność typografii internetowej polega także na mediach do których strona trafia docelowo. Strona internetowa może być wyświetlana na różnych monitorach różniących się wielkością, rozdzielczością, jakością odwzorowania, ilością kolorów i masą innych parametrów. Może być wyświetlana na telefonach komórkowych, z których każdy model ma inne opcje i inne parametry (np. wielkość i format ekranu). Może być wyświetlana na ekranach telewizorów lub podobnych urządzeń które nie mają możliwości kontrolowanego przewijania ekranu. Może być także interpretowana przez czytnik ekranu, który przetworzy ją na wersję dźwiękową lub pisaną braillem. I wreszcze może być drukowana na wszelkich urządzeniach drukujących w dowolnej liczbie formatów papieru, co prowadzi do sprowadzenia typografii internetowej do tradycyjnej typografii drukowanej.

Każde z tych mediów niesie ze sobą szereg ograniczeń związanych ze swoją specyfiką. Projektant powinień pomyśleć o tym jakie potencjalne problemy mogą się pojawić i znaleźć dla nich odpowiednie rozwiązanie. Począwszy od prawidłowej interpretacji przez wszystkie przeglądarki, skończywszy na projektowaniu dla specyficznych grup użytkowników, którzy używają czytników ekranu, mają słabszy wzrok, trudności w posługiwaniu się myszą lub odróżnianiu barw. Aspekty takiego sposobu myślenia opisują dostępnośćużyteczność.

Różne style dla różnych mediów

Dla każdego medium należy przygotować osobny plik CSS. Różne style aplikuje się stronie w sekcji head za pomocą atrybutu media dla znacznika link. Na przykład:

<link rel="stylesheet" type="text/css" media="print" href="/print.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="screen, projection, handheld" href="/screen.css" />

Atrybut media może przyjmować wartości:

Wartości mogą być używane jednocześnie. Należy je wtedy rozdzielić przecinkami.