TAAT Technologie Cyfrowe

Szewce, bękarty i wdowy

Szewc
Szewc to pojedynczy wiersz pozostały na końcu strony lub łamu
Bękart
Bękart to pojedynczy wiersz akapitu pozostały u góry strony lub łamu
Szewc i bękart
Wdowa
Wdowa to bardzo krótka część ostatniego wiersza w akapicie lub tytule, która psuje prostokątne proporcje łamu i zaburza światło między blokami tekstu. Wdową może być pojedyncze słowo, przeniesiona część słowa lub przy większej szerokości kolumny kilka krótkich słów.
Wdowa