TAAT Technologie Cyfrowe

Gimp: Wycinanie obiektu z tła - metoda kanałów

Wycinając obiekt o nieregularnych krawędziach z tła, możemy natknąć się na problem związany z całkowitym, a równocześnie estetycznym usunięciem drugiego planu np.ze zdjęcia. Tego rodzaju trudności mogą przysporzyć m.in. takie obiekty jak: włosy, drzewa czy trawa. Do edycji zdjęcia wykorzystamy darmowego Gimpa.

Nawigacja