Atrybuty typograficzne w CSS 2

W oczekiwaniu na CSS 3 i lepsze wsparcie mechanizmów typograficznych przez przeglądarki, pozostaje nam cieszyć się możliwościami CSS 2. Przyjrzyjmy się temu, co mamy do dyspozycji.

Typograficzne atrybuty CSS

Znajomość samych atrybutów i ich wartości to rzecz postawowa. Sprawna zmiana tekstu za pomocą tych atrybutów może zająć trochę czasu, ponieważ opiera się zwykle na żmudnych testach. Bardzo pomocne mogą w takim przypadku narzędzia, które pozwolą w wizualny sposób dobrać odpowiednie wartości:

Podstawowe parametry typograficzne kontrolowane są za pomocą:

Atrybuty first-letterfirst-line nie są poprawnie obsługiwanie przez wszystkie przeglądarki.

Zestawienie atrybutów CSS mających zastosowanie w typografii internetowej

 1. Czcionki
  • font-family
   Wartości: nazwa kroju pisma (w przypadku nazwy ze spacją otoczona znakami cudzysłowia lub apostrofami)
  • font-size
   Wartośći: rozmiar, larger, smaller
  • font-weight
   Wartośći: normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900
  • font-style
   Wartości: normal, italic, oblique
  • font-variant
   Wartości: normal, small-caps
  • font-stretch
   Wartości: normal, wider, narrower, ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, semi-expanded, expanded, extra-expanded, ultra-expanded, inherit
  • font

   font to skrót zastępujący większość powyższych.
   Sposób użycia: font: font-style | font-variant | font-weight | font-size | line-height | font-family

 2. Text
  • text-indent
  • text-decoration
   Wartośći: none, underline, overline, line-through, blink
  • text-transform
   Wartośći: capitalize, uppercase, lowercase, none
  • word-spacing
   Wartości: normal, długość
  • white-space
   Wartości: normal, pre, nowrap
  • letter-spacing
   Wartości: normal, długość
  • line-height
   Wartości: normal, długość
 3. Wyrównanie pionowe i poziome
  • text-align
   Wartości: justify, left, right, center
  • vertical-align
   Wartości: baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, długość
 4. Marginesy
  • margin
  • margin-left, margin-right, margin-top,margin-bottom
 5. Obramowanie
  • border-style
   Wartości: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove ridge, inset, outset
  • border-style-left, border-style-right, border-style-top, border-style-bottom
   Wartości: takie jak border-style.
  • border-width
   Wartości: thin, medium, thick, 10px, 40pt
  • border-left-width, border-right-width, border-top-width, border-bottom-width
   Wartości: takie jak border-width
  • border-color
  • border-left-color, border-right-color, border-top-color, border-bottom-color
  • border-collapse
   Wartości: collapse, separate
  • border
  • border-left, border-right, border-top, border-bottom
 6. Wysokość, szerokość i odstępy otaczające
  • width
  • height
  • max-width
  • max-height
  • min-width
  • min-height
  • padding
  • padding-left, padding-right, padding-top, padding-bottom
 7. Wypunktowanie, numerowanie
  • list-style-type
   Wartości: disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-alpha, lower-latin, upper-alpha, upper-latin, hebrew, armenian, georgian, cjk-ideographic, hiragana, katakana, hiragana-iroha, katakana-iroha, none
  • list-style-position
   Wartości: inside, outside, inherit
  • list-style-image
   Wartości: adres uri, none
 8. Kolor i tło
  • color
  • background
 9. Inne
  • empty-cells
   Wartośći: show, hide