TAAT Technologie Cyfrowe

Typografia & Światło

Na początku było światło. Bez światła nie ma kształtu bo to właśnie światło określa kształt. Światło decyduje o czytelności, proporcjach, rytmie, szarośći kolumny i wielu innych czynnikach, które tylko na pozór wydają się mniej mniej istotne niż sam tekst.

Definicje światła

Światło
Światło to pusta przestrzeń pomiędzy przedmiotami kompozycji. W typografii światłem są puste fragmenty strony, marginesy, odstępy między tekstem, poszczególnymi słowami, literami a także przestrzeń wewnątrz liter.

Światło to wzajemna zależność pomiędzy atrybutami obiektu (wielkość, kolor, kształt itp.) a przestrzenią go otaczającą. Np. światło pomiędzy literami można zmniejszyć np. zbliżając je do siebie lub pogrubiając, zmieniając kształt liter.

Światło wewnątrzliterowe
Światło wewnątrzliterowe to przestrzeń wewnątrz litery
Światło wewnątrzliterowe
Światło międzyliterowe
Światło międzyliterowe (światło pomiędzy literami) to ilość wolnej przestrzeni pomiędzy literami. To nie tylko sam czarny kolor określa kształt obiektu, lecz jego światło (otoczenie) formuje ten czarny kolor w znak.
Światło międzyliterowe

Na wielkość światła oprócz jego mierzalnej powierzchni mają wpływ także złudzenia optyczne.

Światło na stronie
Każda kompozycja także ma swoje światło. Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami, pozostawienie pustej przestrzeni mogą tak samo wpływać na kompozycję jak kolor, wytłuszczenie lub pochylenie.
Kerning
Korekta odstępu pomiędzy poszczególnymi literami.
Tracking
Korekta odstępów pomiędzy wszystkimi literami o stałą wartość. W CSS tracking można kontrolować za pomocą atrybutów letter-spacing oraz word-spacing.

Światło w projekcie

Nie ma uniwersalnego wzoru na wielkość światła. Każdy przypadek jest indywidualny. Jest zbyt wiele czynników wpływających na prawidłową wartość światła, żeby móc powiedzieć, jakie światło jest w danym przypadku właściwe. Ostateczną wartość dobiera się oceniając wizualnie, korzystając z własnej wiedzy o kompozycji i tego co widzi nasze oko.

Wielkości światła zależą od przyjętej kompozycji. Najczęściej chodzi o to, aby kompozycja była zrównoważona. Czyli wzajemne proporcje elementów i światła (czerni i bieli) równoważyły się, z uwzględnieniem ich wartości semantycznej (ważności, znaczenia), cięzaru (wielkości, koloru) położenia i innych środków kompozycyjnych.

Modyfikując światło można zmienić charakter kompozycji. Wyważone światło, równomierne odstępy, dodają projektowi elegancji i rzetelnego, stabilnego wyglądu. Szczególnie gdy projekt jest skonstruowany na siatce. Światło kontrastowe, nierównomierne daje wrażenie dynamiki i agresji.

Światło jest pomocne w uzyskaniu rytmu.

Światło na stronie jest także elementem poprawiającym czytelność. Sprytnie wyróżnione przez światło elementy mogą w znacznym stopniu poprawić użyteczność strony internetowej.

Kreatywne wykorzystanie światła

Światło może być wykorzystywane w sposób kreatywny. Przykładem może być logo firmy kurierskiej FedEx, gdzie światło pomiędzy literami E oraz x tworzy strzałkę, co można również zobaczyć na filmie.

Logo FedEx ze strzałką między literami E i X